احداث پل جديد گدار لندر

توضیحات پروژه

كليات و اهداف طرح:
احداث پل جديد گدار لندر و راه­هاي ارتباطي سد مسجد سليمان شامل عمليات بتن­ريزي، عايق­كاري، روسازي و سيستم هاي تأسيساتي عرشه پل، اجراي پايه­هاي پل از نوع بتن آرمه بوده و نحوه اتصال پايه­ها به عرشه به صورت مفصل بوده و عرشه بر روي نئوپرن قرار گرفته است.

موضوع پروژه:
احداث یک دستگاه پل شامل مراحل:
1. حفاری شمع­های زیر پایه پل به تعداد 40 حلقه و قطر 120 سانتیمتر
2. اجرای پایه­های کناری به ارتفاع 12 متر و پایه­های میانی به ارتفاع 30 متر
3. اجرای عرشه فلزی پل از نوع کامپوزیت و دال بتنی
4. اجرای راه­های ارتباطی به پل به طول 3000 متر
5. اجراي آسفالت

عنوان طرح
احداث پل جديد گدار لندر
محل طرح
استان خوزستان– بر روی رودخانه کارون– 25 کیلومتر شمال غربی مسجد سلیمان
زمان شروع طرح
تیر ماه 1381
وضعیت کنونی
تحویل قطعی 18/04/1382
کارفرما
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (وزارت نیرو)
مشاور طرح
گروه مهندسین ابنیه فنی