La Défense, Paris
+06 48 48 87 40

احداث مخزن اراک و عملیات لوله گذاری در محوطه تصفیه خانه

شرکت ساختمانی اساس

احداث مخزن اراک و عملیات لوله گذاری در محوطه تصفیه خانه

احداث مخزن ۳۰۰۰۰ مترمکعبی اراک، عملیات لوله گذاری و تکمیلی در محوطه تصفیه خانه به طول تقریبی ۲ کیلوتر در محوطه مخزن با لوله فولادی

دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
مشاور : مهندسین مشاور تهران سحاب
تاریخ اجرا : ۰۴/۱۳۸۶
تاریخ تحویل: ۱۰/۱۳۸۹