La Défense, Paris
+06 48 48 87 40

منبع بتنی شهرک صنعتی شهریار

شرکت ساختمانی اساس

منبع بتنی شهرک صنعتی شهریار

احداث منبع بتنی ۲۰۰۰ مترمکعبی شهرک صنعتی شهریار

دستگاه اجرایی : شرکت شهرک های صنعتی تهران
مشاور : مهندسین مشاور پل رود
تاریخ اجرا : ۱۱/۱۳۹۷
تاریخ تحویل: ۰۵/۱۳۹۹