La Défense, Paris
+06 48 48 87 40

مهار و دفع سیلاب پارس جنوبی

شرکت ساختمانی اساس

مهار و دفع سیلاب پارس جنوبی

طرح مهار و دفع سیلاب پارس جنوبی احداث سامانه TS6

دستگاه اجرایی : سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مشاور : مهندسین مشاور بندآب
تاریخ اجرا : ۰۲/۱۳۹۹
تاریخ تحویل: در حال اجرا